Reiki healing

 

Reiki är en healingmetod som återupptäcktes i Japan av dr. Mikao Usui i början av 1900-talet. Stavelsen rei betyder ande eller subtil energi och ki betyder kraft eller energi. På svenska säger vi andlig energi eller universell livsenergi.

 

Reiki lärs ut i två steg dels genom direkt handpåläggning reiki 1 dels att ge reiki på distans reiki 2. I steg 1 lär sig eleven att kanalisera andlig energi genom handpåläggning. Den här healingmetoden är något som alla kan lära sig. Reikin har inga begränsningar och går dit den bäst behövs på alla nivåer: fysisk, känslomässig, mental eller själslig. Den kan också användas med lika goda resultat på både människor och djur. Själv har jag specialiserat mig på att arbeta med hästar.

 

För att få lära ut dessa två steg krävs att man fortsatt att förkovra sig inom reikitraditionen och steg 3 där man blir graderad reikimästare. Jag blev diplomerad hästmassör och reikimästare – 97. I min yrkesutövning har jag därför kunnat kombinera både reiki och massage. Jag delar gärna med mig av mina erfarenheter och håller kurser i både steg 1 och 2. Vidare håller jag föredrag och gör demonstrationer ute i stallen.

 

Uppnådda positiva effekter av Reiki

 

• Påskyndar läkningsprocessen vid inflammationer och sårskador.

• Stärker immunförsvaret.

• Löser upp gamla fysiska, känslomässiga och mentala blockeringar.

• Lugnande inverkan vid stress och oro.

• Balanserar energin.

• Löser upp spänningar.

• Ökar välbefinnandet

 

 

Är du intresserad hör gärna av dig till mig.

marike_o@hotmail.com

marike@horseexperience.se